Είναι ξεκάθαρο ότι το ΓεΣΥ κλυδωνίζεται και αυτό συμβαίνει διότι η ραχοκοκαλιά του, τα Δημόσια Νοσηλευτήρια δηλαδή, αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα λειτουργίας. Το κυριότερο των οποίων είναι η φυγή των γιατρών και των ασθενών από αυτά.

Η μεν φυγή των γιατρών ήταν αναμενόμενη, δεδομένου ότι μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα στα πλαίσια του ΓεΣΥ και να έχουν πολλαπλάσιες αμοιβές από αυτές που τους διασφαλίζονται από τα Δημόσια Νοσηλευτήρια.

Η δε φυγή των ασθενών οφείλεται στο γεγονός ότι τα Δημόσια Νοσοκομεία για πάρα πολλούς λόγους υπολειτουργούν, ενώ υπήρχε πάντοτε εδραιωμένη η νοοτροπία της καταφυγής στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία προσφέρουν πιο καλές «ξενοδοχειακές» και ιατρικές υπηρεσίες.

Από την άλλη παρατηρείται μια μαζική προσπάθεια αποψίλωσης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων από τους νοσηλευτές, οι οποίοι με πολύ καλύτερους μισθούς σπεύδουν να ενταχθούν στα δημόσια νοσοκομεία όπου η δουλειά θα είναι λιγότερη και οι συνθήκες εργασίας πιο ελαφρές.

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι κλινική πρώτης γραμμής με οκτώ ειδικούς γιατρούς και ένα ειδικευόμενο, την περασμένη εβδομάδα είχε μόνο ένα ασθενή. Η κλινική αυτή για χρόνια ολόκληρα διεκπεραίωνε μέχρι και 1300 επεμβάσεις το χρόνο.

Αναρωτιόμαστε που θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση και επιμένουμε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Θα συνεχίσουμε να επισημαίνουμε όλα τα λάθη που εντοπίζουμε στη λειτουργία του συστήματος και αναμένουμε από τους αρμόδιους -που είναι τόσο κάθετοι στην ορθότητα των θέσεων τους- να τα διορθώσουν άμεσα.

Επαναλαμβάνουμε ότι στόχος μας είναι η διόρθωση των δυσλειτουργιών και η ορθολογιστική ποιοτική εξέλιξη του συστήματος προς όφελος των πολιτών, και όχι η αποδόμηση του.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020