Δεδομένων των συνθηκών της κυπριακής οικονομίας θεωρούμε ότι η νομοθεσία για τα νέα τέλη κυκλοφορίας πρέπει να διασφαλίζει και να εξασφαλίζει:

  1. Την πρόσβαση του Κύπριου πολίτη σε οικονομικές λύσεις οχημάτων με αντιρρυπαντική τεχνολογία.
  2. Τη δραστική μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων εκπομπής που ρυπαίνουν τον αέρα που αναπνέουμε.

Πρώτιστα όμως πρέπει να ανανεωθεί ο σημερινός γερασμένος στόλος των παλαιών οχημάτων των Κυπρίων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη νέα νομοθεσία που θα εφαρμοστεί για όλα τα οχήματα που θα έρθουν στην Κύπρο μετά τη ψήφιση της.
Απαιτούμε να προχωρήσει αμέσως η κυβέρνηση σε προγράμματα απόσυρσης αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας και επιδότηση της αγοράς νέων οχημάτων φιλικών προς το περιβάλλον.

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019