ΔΗΛΩΣΗ Μ. ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Η γρήγορη επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας είναι η ικανή και η μόνη συνθήκη η οποία θα βοηθήσει στη βιωσιμότητα της κυπριακής οικονομίας. Η συρρίκνωση των επιχειρηματικών εισοδημάτων δυστυχώς θα συμβάλει στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των μικρών, των πολύ μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοεργοδοτούμενων.

Πολλοί επιχειρηματίες βρίσκονται σε απόγνωση. Γι’ αυτό έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση η Αλληλεγγύη ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών να φτιάξει ένα ειδικό σχέδιο επιδότησης τόκων και διαγραφής χρέους με τη συνεισφορά του Κράτους στα πρότυπα του ΕΣΤΙΑ, το οποίο θα απευθύνεται στις κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα βιωσιμότητας γιατί θα αυξηθούν οι δανειακές τους υποχρεώσεις και τα δάνεια τους θα γίνουν κόκκινα, δυστυχώς ως αποτέλεσμα της αδυναμίας άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απουσίας εσόδων.