Είναι όντως σεβαστή η άποψη του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Πετρίδη, όμως, στην περίπτωση της 56ης  έδρας ενήργησε ως κομματικό στέλεχος και όχι ως θεσμός.

Διαφοροποιήθηκε και από τον καθ’ ύλην αρμόδιο θεσμό, αυτόν του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος είναι και ο Νομικός του Σύμβουλος.

Βεβαίως, ο κάθε πολιτικός μπορεί να έχει άποψη, αλλά όταν υπηρετείς θεσμικά το κράτος δεν θα πρέπει να ενεργείς υπό την ιδιότητα του κομματικού στελέχους.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018