Είναι η στιγμή της στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής και της ανάδειξης της σημασίας της για την Εθνική Οικονομία.

Είναι η στιγμή της στήριξης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και όσων επεξεργάζονται τα γεωργικά μας προϊόντα, για αυτό το λόγο θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης για ενίσχυση αυτών των παραγωγικών κλάδων.

Συγχαίρουμε την κυβέρνηση για την απόφαση της να παραχωρήσει δωρεάν νερό στους αγρότες για τις καλλιέργειες τους, ωστόσο η κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσει ότι αυτή η βοήθεια δεν θα είναι αρκετή.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι μας θα συμπεριφερθούν υπεύθυνα, δεν θα καταχραστούν το γεγονός ότι  δεν υπάρχει ποσοτικό όριο στην παραχώρηση νερού, και θα χρησιμοποιούν το αγαθό αποκλειστικά για αρδευτικούς σκοπούς.

Καλούμε τους συμπατριώτες μας να στηρίξουν τα κυπριακά γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες ακόμη και η καταναλωτική μας συμπεριφορά πρέπει να είναι υπεύθυνη και να στηρίζει την κυπριακή Οικονομία.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020