Μετά τη σημερινή συζήτηση του Προϋπολογισμού του Υφυπουργείου Τουρισμού για το 2020 στη Βουλή ο βουλευτής του Κινήματος Αλληλεγγύη, κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, δήλωσε:

«Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί έναν από τους σημαντικούς πυλώνες της οικονομίας της Κύπρου. Ο τουρισμός αποφέρει πολλά και διαφορετικά οφέλη, προσφέρει θέσεις εργασίας, εισροή κεφαλαίων, ευκαιρίες στον τομέα του επιχειρείν, προοπτικές επενδύσεων και απαιτεί συνεχή βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών. Αποτελεί ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό που έχει πλέον καταλυτικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου».

Ο κύριος Παπαδόπουλος τόνισε ότι τα προβλήματα της τουριστικής βιομηχανίας είναι αρκετά και σημαντικά, με μεγαλύτερο αυτών την εποχικότητα, που καθιστά επιτακτική ανάγκη και την επέκταση της τουριστικής περιόδου.

«Η χώρα μας έχει τα πλεονεκτήματα για να δημιουργήσει ένα ελκυστικό χειμερινό τουριστικό προϊόν. Το Υφυπουργείο Τουρισμού πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες του προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, πρέπει να προωθηθούν ενέργειες προς την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως είναι ο αθλητικός, ο πολιτιστικός, ο θρησκευτικός, ο συνεδριακός τουρισμός ακόμη και «Υγείας».

Σε ότι αφορά στον πολιτιστικό τουρισμό, οφείλουμε να αναβαθμίσουμε τόσο τον τρόπο λειτουργίας των μουσείων μας, όσο και τους αρχαιολογικούς μας χώρους, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως γίνεται σε πολλά μουσεία του εξωτερικού.

Επίσης, οφείλουμε να εφαρμόσουμε επιπλέον μέτρα για την αύξηση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις υπηρεσίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, παραλίες, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους».
«Ο τόπος μας διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα και οφείλουμε να τα αξιοποιήσουμε», κατέληξε ο βουλευτής του Κινήματος Αλληλεγγύη.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019