ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΛΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Είναι απόλυτα παραπλανητική η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι «τα γεγονότα στην Τουρκία δεν επηρεάζουν τις συνομιλίες επί του παρόντος τουλάχιστον». Διότι το θέμα δεν είναι μόνο η μορφή και οι παράμετροι της λύσης, αλλά και η αξιοπιστία εκάστου των μερών στην εφαρμογή της.

Ακόμη όμως και αν πρόκειται για Προεδρική τοποθέτηση που αφορά αυστηρά τη διαδικασία και τα κεφάλαια που συζητούνται στο παρόν στάδιο των συνομιλιών, είναι καλό να επισημανθεί το εξής:

Αν ο ίδιος είχε εφαρμόσει στην πράξη τη διασταυρούμενη διαπραγμάτευση και πέρα από τα κεφάλαια όπου η τουρκική πλευρά έχει μόνο να πάρει, όπως αυτό της διακυβέρνησης, είχαν συζητηθεί σε βάθος και θέματα Ασφάλειας και Εγγυήσεων, και τα κεφάλαια όπου η Τουρκία πρέπει να δώσει, όπως το περιουσιακό και το εδαφικό, οι εξελίξεις στην Τουρκία θα επηρέαζαν ήδη τις συνομιλίες.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016