Παραβιάζουν τα ατομικά δικαιώματα των ασθενών του Νοσοκομείου Αθαλάσσας

  Η ακαταλληλότητα των παρωχημένων κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Αθαλάσσας έχουν υποδειχθεί σε σειρά εκθέσεων εδώ και χρόνια, και επανειλημμένως το νοσοκομείο έχει χαρακτηριστεί ως ένας χώρος που δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες αξιοπρεπούς  διαβίωσης προσώπων που στερούνται της ελευθερίας τους και ειδικά ατόμων με ψυχική ασθένεια.

  Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, μετά από τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως είναι ότι τα μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης και αποφυγής συγχρωτισμού μεταξύ των ατόμων, μέτρα τα οποία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει ως βασικό μέτρο προστασίας από τον κορωνοϊό να μην μπορούν να εφαρμοστούν στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

  Στη διαπίστωση αυτή προέβη η Επίτροπος μετά από καταγγελία συγγενών ασθενούς που νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, ειδικότερα για τις συνθήκες διαβίωσής του με αφορμή τα αυστηρά μέτρα που λήφθηκαν για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού, μετά από εντοπισμό κρούσματος στον συγκεκριμένο χώρο.

  Συνεπώς, στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας δεν υπάρχει επιλογή. Είτε θα εξαπλωθεί ο ιός ή θα καταπατούνται τα δικαιώματα των ασθενών και θα καταλήγουν σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείρισή τους.

  Το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει είναι οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας να υλοποιήσουν την εισήγηση της Επιτρόπου, η οποία μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί στο μέτρο του δυνατού η επαφή µε τον άνθρωπο καθημερινά. Η απουσία επαφής µε τον έξω κόσμο και η απαγόρευση του επισκεπτηρίου θα πρέπει να αντισταθμίζονται από την αυξημένη πρόσβαση σε εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας, όπως το τηλέφωνο, οι βιντεοκλήσεις και η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

  Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί µε κάθε τρόπο το δικαίωμα καθημερινής πρόσβασης σε ανοικτό χώρο για τουλάχιστον µία ώρα.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

  ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2021