Η περιουσία του Συνεργατισμού να μην μετατραπεί σε πολιτικό όπλο

  Ο Συνεργατισμός αναμφίβολα υπήρξε η μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση του Κυπριακού λαού και ως τέτοια θα έπρεπε το κράτος διαχρονικά να την είχε αντιμετωπίσει.

  Δυστυχώς όλες οι Κυβερνήσεις θέλησαν να αποκομίσουν οφέλη από το Συνεργατισμό, χωρίς να νοιάζονται για τη βιωσιμότητα και την προοπτική του.

  Σήμερα το κράτος καλείται να διαχειριστεί την τεράστια περιουσία του Συνεργατισμού, τόσο στις κατεχόμενες όσο και στις ελεύθερες περιοχές, που ο Συνεργατισμός έχει αποκτήσει με τους κόπους και μόχθους των μελών του.

  Όλη αυτή η περιουσία θα πρέπει να παραμείνει στο Κράτος και να τύχει σωστής διαχείρισης με απώτερο σκοπό να την επιστρέψει σε αυτούς που τη δημιούργησαν, δηλαδή στις τοπικές κοινωνίες.

  Άλλωστε είναι ο Κύπριος φορολογούμενος που πληρώνει το τίμημα για μια ακόμη φορά. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει η περιουσία του Συνεργατισμού να μετατραπεί σε πολιτικό όπλο στα χέρια των κυβερνώντων.

    

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018