Η περιβαλλοντική και αειφόρος διάσταση του τουρισμού αποκτά σταδιακά όλο και μεγαλύτερη σημασία

  «Η Ευρώπη είναι ο ελκυστικότερος τουριστικός προορισμός στον κόσμο και ως εκ τούτου, από την ευρωπαϊκή σκοπιά, η τουριστική πολιτική οφείλει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα και μέσο για την επίτευξη των γενικών στόχων στους τομείς της απασχόλησης και της αναπτυξιακής πολιτικής. Αλλά και από παγκόσμια σκοπιά, το κεφάλαιο για την τουριστική διακίνηση της Έκθεσης για την Πράσινη Οικονομία, που τελεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Enviromental Programms), καταδεικνύει πώς η επένδυση σε φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο αειφόρο τουρισμό μπορεί να οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη, στη μείωση της φτώχειας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα των πόρων και ελαχιστοποιώντας την περιβαλλοντική υποβάθμιση».

  Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων η Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος του Κινήματος Αλληλεγγύη, Δρ. Ελένη Θεοχάρους στη συζήτηση με τίτλο «Πράσινες Παραλίες: Προϋπόθεση για τον Αειφόρο Τουρισμό στην Κύπρο», που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην Αγία Νάπα, και πρόσθεσε:

  «Η περιβαλλοντική και αειφόρος διάσταση του τουρισμού, συν τω χρόνω  αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, ενώ ενυπάρχει ήδη στις πτυχές του βιώσιμου, υπεύθυνου ή ηθικού τουρισμού. Κυρίως, λόγω της ανάπτυξης οικολογικής συνείδησης ανάμεσα στους πολίτες».

  Η κυρία Θεοχάρους τόνισε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τουριστικός κλάδος, με την αυστηρή έννοια του όρου, αφορά περίπου 1,8 εκατ. επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες και ότι συμβάλλει στο Α Εγχώριο Προϊόντος κατά 5% και στην απασχόληση κατά 5,2% του ενεργού πληθυσμού.

  Η Ευρωβουλευτής μίλησε για τις αρχές που είναι απαραίτητες να τηρηθούν προκειμένου να επιτευχθεί ένας αειφόρος αλλά ταυτόχρονα και ανταγωνιστικός τουρισμός.

  Οι αρχές αυτές, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Αλληλεγγύης, είναι οι εξής:

  • Υιοθέτηση μιας ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης με σκοπό την επίτευξη ισόρροπου τουρισμού με σεβασμό στην κοινωνία και στο περιβάλλον·
  • Μακρόπνοος σχεδιασμός, συμπεριλαμβανομένης της μέριμνας για τις ανάγκες τόσο των μελλοντικών όσο και των σημερινών γενεών·
  • Επίτευξη του σωστού ρυθμού ανάπτυξης, με σεβασμό των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των τουριστικών προορισμών
  • Συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών·
  • Χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων γνώσεων και διάδοσή τους σε ολόκληρη την Ευρώπη·
  • Ελαχιστοποίηση και διαχείριση των κινδύνων, δηλαδή, αποφυγή, προληπτικά, των βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον ή την κοινωνία·
  • Σύνδεση των επιπτώσεων με το κόστος (ο χρήστης και ο ρυπαίνων πληρώνει) – οι τιμές πρέπει να αντικατοπτρίζουν καλύτερα το κόστος που συνεπάγονται για την κοινωνία οι καταναλωτικές και παραγωγικές δραστηριότητες·
  • Καθορισμός περιορισμών και τήρηση αυτών, εφόσον απαιτείται -π.χ. μερικές φορές είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν τα όρια στην ικανότητα υποδοχής των τουριστικών προορισμών και να επιβληθούν περιορισμοί στην τουριστική ανάπτυξη·
  • Διεξαγωγή συνεχούς παρακολούθησης – η αειφορία απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση.

  Οι ορθές πρακτικές όσον αφορά την αειφορία και την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού πρέπει να διαδίδονται με σύστημα και στήριξη-προώθηση πρωτοβουλιών, σύμφωνα με την κυρία Θεοχάρους, τόσο για την παρότρυνση των παραγόντων να συμβάλουν στην παραγωγή και τη διάδοση της γνώσης, όσο και για την ενημέρωση των επιχειρήσεων και των εν δυνάμει επενδυτών.

  Η Ευρωβουλευτής τόνισε ότι θα πρέπει να γίνεται η προαγωγή των προορισμών αριστείας, για να αναδεικνύονται οι καλές πρακτικές και οι ως εκ τούτου καλές δουλειές για  να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια.

   

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017