Το Κίνημα Αλληλεγγύη έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί ως προς την ενδεδειγμένη λύση του Κυπριακού. Χωρίς να υποτιμά ή να παραγνωρίζει τις σκοπιμότητες των μεγάλων ή τις δυσκολίες που υπάρχουν. Πλαίσιο λύσης μιας αποδεκτής λύσης είναι οι ίδιες οι αποφάσεις των ΗΕ, οι αρχές και αξίες της ΕΕ της οποίας είμαστε πλήρες μέλος, και τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όταν ο συνομιλητής σου δεν είναι -ή για άλλους παραείναι- ειλικρινής γι’ αυτό που επιδιώκει, δεν υποβάλλεσαι στη βάσανο των συνεχών παραχωρήσεων για να του προσφέρεις αυτό που από την αρχή επιδιώκει. Επομένως η εγκατάλειψη της ΔΔΟ δεν αποτελεί πράξη πολιτικής αυτοχειρίας αλλά ένα έντιμο τερματισμό μιας διολίσθησης που οδηγεί, μαθηματικά, σε καταστροφή του συνόλου του κυπριακού λαού.

Για όσους γνωρίζουν έστω στοιχειωδώς τα πολιτειακά συστήματα,  το ομοσπονδιακό σύστημα δεν είναι αυτό που αναδεικνύεται μέσα από τα έγγραφα των συνομιλιών που γίνονται. Έστω με τις εκατέρωθεν λελογισμένες παραχωρήσεις που εξ αντικειμένου είναι αναγκαίες για να βρεθεί η κοινή συνισταμένη.

Όταν η κάθε κοινότητα κουβαλά τις δικές της τραγικές εμπειρίες του παρελθόντος, εκείνο που λογικά χρειάζεται είναι η επινόηση τρόπων και μεθόδων οικοδόμησης ενός λειτουργικού και βιώσιμου κράτους που να απαντά στις έγνοιες και ανησυχίες ενός βασανισμένου λαού. Υπάρχουν τρόποι, αρκεί πρώτα εμείς να το πιστέψουμε  και να έχουμε τη θέληση να το διεκδικήσουμε.

Πολιτική αυτοχειρία δεν είναι να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019