Μετά την ενημέρωση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής από τον Υπουργό Παιδείας για τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο του για αποφυγή ενδεχόμενων ανισοτήτων ανάμεσα στους μαθητές λόγω της εφαρμογής της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Αλληλεγγύης δήλωσε τα εξής:

«Η διδασκαλία με φυσική παρουσία στην τάξη είναι ίσως η ιδανικότερη εκπαιδευτική προσέγγιση. Ελέω της πανδημίας COVID-19 η πολιτεία υποχρεώθηκε να χρησιμοποιήσει μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες που ο κορωνοϊός έχει δημιουργήσει. Πριν να είναι αργά συνιστούμε στο Υπουργείο Παιδείας να εστιάσει την προσοχή του, να βρει λύσεις και να αποτρέψει τη δημιουργία μαθητών δύο ταχυτήτων αλλά ιδιαίτερα να αποτρέψει το ενδεχόμενο η ανομοιομορφία στον τρόπο διδασκαλίας με εξ’ αποστάσεως και φυσική παρουσία, να εξελιχθεί σε ανισότητα που θα παράγει αδικίες μεταξύ των μαθητών για τον χρόνο διδασκαλίας, την κάλυψη της εκπαιδευτικής ύλης και για τις όποιες εξετάσεις αυτής της σχολικής χρονιάς».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020