Μείζονος σημασίας για την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ είναι το ζήτημα της ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών από την επιδημιολογική ομάδα, που έχει οριστεί για την Τετάρτη.

Γιατί η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών έπεται των ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα, που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και δεν προηγείται της λήψης και ανακοίνωσης των αποφάσεων;

Δεν θα ήταν πιο λογικό να γίνει η σύσκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς πριν ληφθούν και ανακοινωθούν τα μέτρα;

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021