Το Κίνημα Αλληλεγγύη πιστεύει ακράδαντα ότι η εξαγγελία του Υπουργείου Εσωτερικών για το αναθεωρημένο «Στεγαστικό Σχέδιο Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών», έγινε με μεγάλη προχειρότητα.

Σε ότι αφορά στην περίπτωση των ορεινών περιοχών δεν είναι δυνατό να αναμένουν αυτοί που εκπόνησαν το σχέδιο, ότι ένας νέος θα τολμήσει να το αγγίξει, αφού γνωρίζει εκ των προτέρων ότι η μετοίκηση του σε ορεινή περιοχή θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του με επιπλέον επαναλαμβανόμενα έξοδα διακίνησης, μόρφωσης των παιδιών του, αλλά και κοινωνικά έξοδα.

Το Κράτος με το σχέδιο αυτό ουσιαστικά ωθεί τους νέους σε διαδικασία υψηλού δανεισμού αφού οι 40.000 δεν είναι ικανές ούτε για την έναρξη των εργασιών για ανέγερση κατοικίας.

Ως Κίνημα Αλληλεγγύη το έχουμε πει πολλές φορές και θα το επαναλάβουμε για όσο χρειαστεί ότι, ο τρόπος προσέλκυσης νέων για ιδιοκατοίκηση στην ύπαιθρο πρέπει απαραίτητα να είναι απόρροια συνεργιών. Πρέπει το σχέδιο να συνδεθεί με την επαγγελματική αποκατάσταση κυρίως μέσα από την γεωργική δραστηριότητα και την ταυτόχρονη γενναιόδωρη επιχορήγηση της πρώτης εγκατάστασης στο Αγροτικό τομέα.

Την ίδια όμως στιγμή το κράτος θα πρέπει να αναλάβει την κατασκευή κατοικιών σε επιλεγμένες ορεινές περιοχές μειώνοντας έτσι το κόστος κατασκευής, τα έξοδα των δήμων και κοινοτήτων για κοινοτικές υπηρεσίες, και καθιστώντας την αγορά κατοικίας οικονομικά προσιτή προς τους νέους.

Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι, στον αντίποδα, η περίπτωση στήριξης στις περιοχές που γειτνιάζουν με την γραμμή κατάπαυση τους πυρός, οι οποίες θα πρέπει να στηριχθούν και να μην ερημώσουν.

Ως Κίνημα Αλληλεγγύη έχουμε ολοκληρωμένη πολιτική που αφορά τις ορεινές περιοχές και είμαστε έτοιμοι να εμπλουτίσουμε τις πολιτικές του Κράτους.   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020