Η 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1992 ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία.

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως που ζουν με κάποιας μορφής αναπηρία, είναι πολύ περισσότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι πολίτες.

Κάθε Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει στα άτομα με αναπηρίες μια καλή ποιότητα ζωής, να στηρίζει με παρεμβάσεις την κοινωνική ενσωμάτωση και την εύκολη πρόσβασή τους σε όλες τις υπηρεσίες και χώρους αναψυχής, καθώς και να τους παρέχει όλες τις διευκολύνσεις και τις δυνατότητες σε εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση.

Τα προβλήματα πρόσβασης που αντιμετωπίζουν στα μουσεία, στους αρχαιολογικούς και στους πολιτιστικούς χώρους στην Κύπρο είναι πολλά, για αυτό ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αλληλεγγύης, κ. Μιχάλης Γιωργάλλας, ενέγραψε σχετικό θέμα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.

Το Κίνημα Αλληλεγγύη στηρίζει την εκστρατεία ενημέρωσης «Είμαι και εγώ ΑμεΑ» του Παγκύπριου Οργανισμού Ατόμων με Αναπηρίες (ΠΟΑΑ) της Επαρχιακής Λεμεσού, καθώς και το αίτημα τους για αναδιάρθρωση των ιατροσυμβουλίων και του τρόπου παροχής των αναπηρικών επιδομάτων. 

Πρέπει επιτέλους το κράτος να σταματήσει να αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρίες ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας ή ως επαίτες.

Εάν το κράτος αδιαφορεί, δεν δικαιούμαστε να αδιαφορούμε και εμείς, όλοι οι πολίτες οφείλουμε να σεβόμαστε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και να τους στηρίζουμε. Εξάλλου είμαστε όλοι εν δυνάμει ανάπηροι, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εάν θα αποκτήσει κάποια μορφή αναπηρίας κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ανεξάρτητα από αυτό πρέπει όλοι μαζί να δημιουργήσουμε τις συνθήκες όπου τα άτομα με αναπηρία θα ζουν χωρίς αποκλεισμούς, με ισότητα και αλληλεγγύη.

Για το Κίνημα Αλληλεγγύη είναι αυτονόητο ότι απέναντι στην Πολιτεία όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και στο μέτρο του δυνατού να έχουν και τις ίδιες υποχρεώσεις. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να πετύχουμε αυτό που για άλλες κοινωνίες και άλλα κράτη είναι αυτονόητο.