Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2017

Η Πρόεδρος της Αλληλεγγύης και ευρωβουλευτής του ECR Ελένη Θεοχάρους εγείρει θέμα ενώπιον της ΕΕ για τη λήψη μέτρων σε βάρος των χωρών εκείνων που έχουν συνεργαστεί με το Ισλαμικό Κράτος και έχουν αγοράσει παρανόμως πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Απευθυνόμενη προς την Επιτροπή, η Πρόεδρος της Αλληλεγγύης ερωτά εάν υπάρχει κατάλογος χωρών που έχουν συνεργαστεί με το Ισλαμικό Κράτος, εάν σε αυτές, όπως αναφέρουν πληροφορίες, περιλαμβάνεται και η Τουρκία, που είναι υποψήφιο για ένταξη κράτος, και κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να εισηγηθεί τη λήψη μέτρων και ποιων. Όπως τονίζει η Πρόεδρος της Αλληλεγγύης, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για λήψη μέτρων και εκπόνηση πολιτικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας από τη μια και από την άλλη να υπάρχουν υποψήφια για ένταξη κράτη, που συνεργάστηκαν και συνεργάζονται με τρομοκράτες και να μένουν ατιμώρητα.