Οι ανεξάρτητοι θεσμοί της Δημοκρατίας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της χρηστής διοίκησης. Πιστεύουμε ότι είναι ένας μηχανισμός για τον έλεγχο της εξουσίας, ούτως ώστε  να μην αυθαιρετεί και να μην περιπίπτει σε αντιδημοκρατικές διαδικασίες.

Ως ανεξάρτητους θεσμούς οφείλει η Πολιτεία να τους  στελεχώνει με άτομα κύρους, εντιμότητας και επιστημονικής κατάρτισης, ούτως ώστε  ο πολίτης να αισθάνεται ότι όντως υπάρχει ο έλεγχος  σωστής διακυβέρνησης και  τήρησης των δημοκρατικών αρχών και αξιών.

Στην προκειμένη περίπτωση που αφορά το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις δικές μας αντιλήψεις και πληροφόρηση  ούτε αντιδεοντολογική συμπεριφορά έχει επιδείξει, ούτε έχει παραβιάσει τους όρους της εντολής του. Για αυτό θεωρούμε ότι είναι πέρα για πέρα λαθεμένη η οποιαδήποτε προσπάθεια απόλυσής του από τη θέση την οποία κατέχει.

Απεναντίας πιστεύουμε ότι με την προσπάθειά του θα συμβάλει ούτως ώστε να αποκαλυφθεί στην πλήρη του την έκταση, όχι μόνο το σκάνδαλο της εκποίησης της κυπριακής υπηκοότητας, αλλά και άλλα ανάλογα σκάνδαλα που ταλανίζουν τον τόπο.