ΘΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΑΧΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

    Χαιρετίζουμε την υπογραφή της συμφωνίας Κύπρου – Αιγύπτου για μεταφορά φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, ελπίζουμε ωστόσο αυτή η συμφωνία να μην τερματίζει οριστικά τις πιθανότητες κατασκευής τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου στην Κύπρο, εάν οι ποσότητες το επιτρέπουν.

    Τέτοιου είδους διακρατικές συμφωνίες ενισχύουν την θέση και το ρόλο της Κύπρου στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, αλλά αυτό που μετρά είναι η τάχιστη υλοποίηση τους, ώστε οι Κύπριοι πολίτες να επωφεληθούν από τον Εθνικό πλούτο.

    Θεωρούμε ότι η εφαρμογή των σχεδιασμών για την εκμετάλλευση του φυσικού μας πλούτου πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση, και να μη θυσιαστεί στο βωμό του υποτιθέμενου καλού κλίματος των συνομιλιών.