Το χθεσινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα της «Σημερινής» για την αγορά και χρήση μαρμάρων από τα κατεχόμενα για την κατασκευή Μνημείου Ηρώων μας στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, είναι η απόλυτη έκφραση του συβαριτισμού. Κάποιοι δεν διστάζουν να προβούν σε εμπορικές συναλλαγές ακόμη και με τον κατακτητή, αρκεί να αποκομίζουν οφέλη.

Είχαμε από καιρό καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τους κινδύνους που απειλούν το περιβάλλον, λόγω της λειτουργίας εργοστασίων κεραμικών, τούβλων, μαρμάρων και κεραμιδιών αλλά και άλλων οικοδομικών υλικών στα κατεχόμενα.

Τα εν λόγω υλικά είναι εκτός προδιαγραφών και δεν πληρούνται ούτε οι κανονισμοί της ΕΕ όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα από τα εργοτάξια παραγωγής.

Είχαμε επίσης καταγγείλει την αλόγιστη λατόμηση στον Πενταδάκτυλο και την καταστροφή της φυσικής ομορφιάς του μαγικού αυτού βουνού.

Τα εκ των κατεχομένων προερχόμενα οικοδομικά υλικά είναι σαφώς φθηνότερα από τα αντίστοιχα παραγόμενα στις ελεύθερες περιοχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες στις κατασκευές οικιών και άλλων οικοδομημάτων, χωρίς πολλές φορές να γνωρίζει την προέλευση τους, ούτε καν ο ιδιοκτήτης.

Δυστυχώς τα εν λόγω υλικά αγοράζονται και από υπουργεία και όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Σημερινή» χρησιμοποιούνται για την κατασκευή Μνημείων των Ηρώων μας, όπως ο Τύμβος της Μακεδονίτισσας.

Μπορεί το ζήτημα να εμφανίζεται ως μη νομικό από τους μεταπράτες των τουρκικών συμφερόντων όσον αφορά τον κανονισμό της πράσινης γραμμής, είναι όμως βαθιά ηθικό και εθνικό.

Συνιστά παρανομία για όλους τους λόγους που αναφέραμε ανωτέρω.

Η Κυβέρνηση οφείλει να είναι προσεκτική στις επιλογές της. Όταν η ίδια παρανομεί και αυτοκτονεί ηθικά δεν μπορεί να επιστρατεύει την ρητορική της θυσίας για να συγκινεί τους πολίτες.

Όσον αφορά τους πολίτες, που η μόνη τους έννοια είναι να πουλούν απρόσκοπτα στους μεσογειακούς λιμένας τα ωραία κίτρα τους, δεν μπορούμε εμείς να επιβάλουμε κυρώσεις, η αδέκαστος όμως ιστορία θα τους κατατάξει στην συνομοταξία των Συβαριτών, των οποίων και την τύχη θα έχουν στο τέλος.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017