«Λάβαμε επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας με την ένδειξη «ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ». Λόγω της διαβάθμισης αυτής δεν προτιθέμεθα να δημοσιοποιήσουμε την επιστολή ή να προβούμε σε σχόλια επί του περιεχομένου. Τις απόψεις μας θα τις αποστείλουμε το αργότερο μέχρι αύριο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας». Αυτό αναφέρει σε γραπτή δήλωση της η Πρόεδρος του Κινήματος Αλληλεγγύη, Ελένη Θεοχάρους, την οποία ανέγνωσε στα ΜΜΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος, Γιάννης Σελινόπουλος, και προσθέτει:

«Θεωρούμε τον θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου υψίστης σημασίας για τη διαφύλαξη και υπεράσπιση των συμφερόντων του Κυπριακού λαού, την προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την επίτευξη δίκαιης λύσης του Κυπριακού προβλήματος. Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου, επαφίεται στον πατριωτισμό των συμμετεχόντων» καταλήγει στη δήλωση της η πρόεδρος της Αλληλεγγύης.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016